Flood Landslide Service Activities Latest Updates 2017(बाढी पहिरो सेवा तत्काल जानकारी )

Flood Landslide Service Activities Latest Updates 2017(बाढी पहिरो सेवा तत्काल जानकारी )

अरु थप फोटो वा जानकारीको लागि (यदी उपलब्ध छ भने) सेवाको शिर्षकमा क्लिक गर्नुहोला जसबाट ISY Facebook को पाना खुल्ने छ | (For photos/more information, if available, please click on the title, that will open ISY Facebook post related to

Track Suit Distribution to children

Track Suit Distribution to children

श्री सत्य साई सेवा संगठन नेपालले  वार्षिक रुपमा विभिन्न चाडपर्वको अवसर पारि भगवानको प्रेम स्वरुप नारायणहरुलाई कतै प्रसादको रुपमा खाना, कतै लत्ता-कपडा तथा जरुरत हेरि विभिन्न प्रकारको सेवा गर्दै आईरहेको छ। त्यस्तै मिति २०७३ असोज १६ गते विजया दशमीको अवसरमा